جوانان فراموش شدگان دخالت مشارکت حداکثری

تحلیلی
Typography

به نظر می رسد ماموریت نهایی شهر این هست که مشارکت آگاهانه انسان را در فرایندهای محلی و جهانی بیشتر کند. اکنون با بدترین حالت روبرو شده ایم، شرایطی که دیگر نقد را خط قرمز می خوانیم،

حضور دیگری سبب اصطکاک می شود، عدم پاسخگویی را مقبولیت عمومی می دانیم.

ولی در میان همه این فروپاشی الگوی تازه زندگی سیاست ورزانه و کنشگری اجتماعی در میان جوانان کاشمری در حال پدیدار شدن است.این الگو الزاما متکی است بر نقد پذیری، شفافیت،نظارت همگانی و یا همان زنده شدن قوه چهارم دموکراسی، مشروط بر اینکه در موضعی باشیم که عملکرد مثبت و حداکثری رضایت مندی مردمان شهر را ایجاد کرده باشیم. باید گفت در عمل،سیاست های واقعی که منجر به توانایی و پویا یی شهر می شود،اخلاق کار جمعی و مشارکت عمومی بدون نگاه خودی و غیر خودی است.سیاست گذاری واقعی شهر بایستی متضمن دخالت حداکثری افراد اجتماع در امر پیشرفت شهر باشد.

در این دید اجمالی و کلی که شهروند بتواند از بلندای دخالت و پرسش همه شهر خود را ببیند و  شکل و خصوصیات آن سیاست گزاری را  که قرار هست برای فضیلت و سعادت و خوش زیستن مردمان شهر سیاست گذاری نماید را رصد کند.حال محروم کردن بخش وسیعی از مردم شهر«جوانان» از مزایای مشارکت  تاثیرگذار(مدیریت)  تا حدی علت عقب مانده گی شهر ماست.با دور کردن اکثریت جوانان از سیاست و عدم دخالت حداکثری اجتماعی در واقع به ان ها جواز بی مسولیتی داده می شود.

خوشبختانه جوانان از توانایی و دانایی خاصی در امور شهری برخوردار هستند که سبب سودمندی فراوانی برای مردم شهرمان است. جدا از شایستگی و استعدادهایی که جوانان «اکثریت محذوف شهر» به لحاظ تحصیل دارند، این جوانان تحت تاثیر تجربیات پیشینیان در امور شهر-داری-و مردم-داری-هستند.

برای درک دستاوردهای کامل پیشرفت باید دیدگاه خود را از محفل گرایی برگیریم و از فاصله نزدیکتر به شهر و شهروند بنگریم. شهر ما از لحاظ راحتی و آسایش دچار فقر است، ولی از نظر انواع استعداد های خدادادی غنی است.

در پیوند دانه های ذرت، اگر یک دانه نسبت به دیگری ضعیف تر باشد، دانه ضعیف در روند ترکیب بارورتر می شود تا اینکه مشخصات هر دو با هم برابر شوند. پس به جای ایجاد شهر دو قطبی و نیروهایی که با فشار، موجد وضعیت کنونی شهر هستند باید از خرد و تفکر همه افراد به ویژه جوانان استفاده کرد ، زیرا  تا هنگامی که شهر در خدمت یک اقلیت باشد از ارزش ها و جنبه های رشد تهی خواهد بود.

به دیگر سخن،بهترین نتیجه هنگامی به دست می آید که جوانان  قدرت آن را داشته باشند که لوازم پیشرفت را طرح کرده و بنای آن را به نظم درآورند.

بنای پیشرفت شهر کاشمر مستلزم دید فراگیر، رونق اندیشه و خرد جمعی است.جمعی  که برخاسته از نگاه های متفاوت و نظریه های مخالف باشد آنگاه شهر شاهد پیشرفت در زمینه های فرهنگی، اقتصادی،سیاسی و اجتماعی خواهد بود.در کشاکش سیاه بازی های سیاسی فرصتی برای طرح آموزه های پیشرفت و جذب سرمایه و سرمایه گذار نخواهد ماند.سرمایه در محیط آرام؛دانا و توانا شکل می گیرد و جذب می شود.

بنابراین جوانان ، دلسوزان شهر،آینده سازان این شهرگرد هم آیند تا غبار تنگ نظری ها و کوته بینی ها را برای پیشرفت شهر خانه تکانی کنند.

شهر بیمار است و از این بیماری سالیان سال هست نه تنها درمان نشده بلکه بر درد های حاصل از ان بیماری افزوده شد. درمان این بیماری دخالت حداکثری شهروندان برای سبک کردن این بار از روی شانه های خمیده شهر است.نوع بیماری شهر، نبود نقشه راه پیشرفت و تعالی مردمانش هست. نا گفته نماند، نقشه راه پیشرفتی را می خواهیم که آموزه های ایرانی-اسلامی در آن نمایان باشد.پیشرفت ایرانی-اسلامی به دنبال تحقق ارمان های انقلاب اسلامی است که اساسی ترین شعار ان عدالت اجتماعی است

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بار گذاری نظرات قدیمی تر
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.