ناديده گرفتن مردم دربينش سياسي برخي اصلاح طلبان ترشيز

اخبار ترشیز
Typography

سیدحسین نبوی ثالث 
سخت است فهماندن چيزي به کسي که در قبال نفهميدنش پول مي گيرد «احمد شاملو»

- تقابل نسل جوان با بينش سياسي سنتي: عده اي از دلالان سياسي با برداشتي کهن کيشانانه ، کوشش هاي اصلاحي يکي از اعضاي اصلاح طلب شوراي شهر کاشمر را به مسائل حزبي مرتبط دانسته اند

و معتقدند عضو منفک شده ، از خواست هاي سياسي و سنتي آنان با بد عهدي عبور کرده و به اردوگاه ر قيب رفته و قواعد بازي سياسي و رايج را کنار گذاشته است. اما از کوشش هاي اصلاحي اين عضو شوراي شهر دم نمي زنند، در شرايطي که احتمال عدم کارايي شوراي شهر و دستگاه هاي قضايي امکان دست يازيدن به اقدامات اصلاحي موثر از قبيل شفافيت در مجموعه ي شهرداري را محدود مي کرد. اين عضو شوراي شهر با تمسک به مردم و رويارويي با سرآمدان قدرتمند سنتي براي شفافيت، عدالت و احقاق حقوق مردم تلاش کرد و گرنه «سري را که درد نمي کند ، دستمال نمي بندند.» خرسنديم که جوانان نيز گرد اين عضو شوراي شهرند و معتقديم هر عضو يک جامعه ي آگاه ، با توجه به وضعيت فعلي کشور تنها بايد ملاحظه ي حال مردم را بکند و آن جا که سخن از حزب هاي ناکارامد فعلي است جهت پيکان را به سمت منافع مردم ببرد، آخر کدام جامعه ي آماري بي طرفي است که تشنه ي شفافيت نباشد. معتقديم کوشش هاي اصلاحي بايد از فعاليت هاي حساب گرايانه ي دلالان سياسي و انگيزه هاي سياسي سرآمدان سنتي عبور کند.

- هدف هاي اساسي اصلاحي جوانان با ابزار و امکانات موجود تناسب ندارد : دلبستگي هاي آرماني، تعهد شخصي و از خود گذشتگي لازم براي حصول کوشش هاي اصلاحي در ميان جوانان وجود دارد، اما حقيقتا ابزار کارآمد ديگري چندان در دسترس نيست، تا کسي مي خواهد کوششي اصلاحي را در جهت بهبود اوضاع فعلي به سرانجام رساند، دامنه ي دشمني ها و ستيزه هاي گسترده بومي عليه او به اندازه ي هدفش بزرگ مي شود که اين دشمني ها خطرات محتمل بدنامي سياسي را با خود به همراه مي آورد. چه مي شود که مطرح کردن شعار شفافيت در ميدان عمل با چنين بازخورد انتقادي اي روبرو مي شود، مگر نه آنست که شفافيت حافظ حقوق مردم و عامل بازدارنده در نگهداري مديراني است که در فضايي غيرشفاف با اعتراض عموم از شهري خارج شده اند و باز در شهري بزرگتر بر مسند قدرت نشسته اند و همچنان در اين فضاي غير شفاف جولان مي دهند و براي خود آرزوهاي بزرگ مي بافند. چون در طول دوران مديريتي خود ارزش باندهاي سياسي با پشتوانه  ي گروه هاي مالي را بر قدرت مردم ارجحيت داده اند. مديراني که با پيوند رانت خواران مالي و دلالان سياسي محصول  نوين و شروري را وارد سيستم اداري ايران کرده اند و اگرنه در دهه هاي پيشين خبري از اين همه اختلاس  و فساد هاي مالي اداري نبود و لااقل راهش را به شهر هاي کوچک بازنکرده بود.

- فراموشکاري مصلحتي و زمان سنجي زيرکانه : عده اي از دلالان سياسي چنان ازبدعهدي و پشت کردن به ليست حزبي توسط يکي از اعضاي شورا حرف مي زنند که گويي فراموش کرده اند در گذشته  يکي از اعضاي با سابقه ي  شورا، با بهره برداري از ليستي خاص و آراي اصولگرايان، خانواده هاي شهدا و ايثارگران در دوره ي اول حضورش در شورا ،  وارد ويلاي خرمشهر شد و به مرور در اقدامات تاکتيکي سياسي و حزبي سودمندتر هضم گرديد. گاهي نيز به زمانسنجي زيرکانه اي مي پردازند. منظورم آن جايي است که يک شهردار پس از حضور پنج ساله در پست شهرداري به يکباره آنجا که با مخالفت عضو کنوني شوراي شهر روبرو مي شود وي را متهم به تخلفات مالي در دوران مسئوليتش در گذشته مي کند و اين امر را به عنوان گزارشي در رسانه ها مطرح مي کند. سوال اساسي اول از آقاي شهردار اين است که چرا پس از گذشت پنج سال و درست بعد از مخالفت هايي  با علايق و سلايق شما در موضوع شفافيت ، حالا چنين اتهاماتي را مطرح مي کنيد ؟ آيا حتي با فرض محال درست بودن ادعاي شهردار  اين شبهه وارد نمي شود که اين سال ها شهردار در حال گروکشي از اين عضو شوراي شهر بوده است؟ سوال اساسي دوم از آقاي شهردار اين است، اکنون که شما مسئولان گذشته را به تخلفات مالي متهم مي کنيد، پس فضاي تخلف مالي را در مجموعه ي شهرداري  باز مي دانيد، چه تضميني جز شفافيت وجود دارد تا شهردار بعدي از شما با تخلف هاي مالي ياد نکند؟

لذا اميدواريم هر چه زودتر شاهد اقدامات شفاف عملي از جانب شوراي شهر، دستگاه هاي قضايي و از همه مهم تر خود ِ مجموعه ي شهرداري باشيم. آخر چرا آقاي شهردار در طول اين همه سال به ساخت يک سايت اطلاع رساني مردمي و يک سيستم برخط براي کميسيون هاي شهرداري  مورد تاييد شورا مبادرت نفرموده اند تا به قول خودمان «کاري عمري کرده باشند.» به گونه اي که هيچ شهرداري نتواند شهردار سابق را متهم کند و پرونده ي هر کسي در دوران مديريتش شفاف باشد.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بار گذاری نظرات قدیمی تر
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.